Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2904(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0166/2014

Debaty :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Głosowanie :

PV 23/10/2014 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0040

Protokół
Czwartek, 23 października 2014 r. - Strasburg

7.2. Prawa człowieka w Uzbekistanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 i B8-0179/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0166/2014

(zastępujący B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 i B8-0179/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D;

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić i Andrzej Duda w imieniu grupy ECR;

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2014)0040)

(Projekt rezolucji B8-0174/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności