Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2905(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0161/2014

Arutelud :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Hääletused :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0041

Protokoll
Neljapäev, 23. oktoober 2014 - Strasbourg

7.3. 43 õpetajaharidust omandava üliõpilase kadumine Mehhikos (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 ja B8-0177/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0161/2014

(asendades B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 ja B8-0177/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, James Nicholson ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0041)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0167/2014 ja B8-0175/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika