Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2905(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0161/2014

Keskustelut :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Äänestykset :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0041

Pöytäkirja
Torstai 23. lokakuuta 2014 - Strasbourg

7.3. Neljänkymmenenkolmen opettajaopiskelijan katoaminen Meksikossa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 ja B8-0177/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0161/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 ja B8-0177/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, James Nicholson ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0041)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0167/2014 ja B8-0175/2014 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö