Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2905(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0161/2014

Debatter :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Omröstningar :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0041

Protokoll
Torsdagen den 23 oktober 2014 - Strasbourg

7.3. Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 och B8-0177/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0161/2014

(ersätter B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 och B8-0177/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen;

Charles Tannock, James Nicholson och Jana Žitňanská för ECR-gruppen;

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2014)0041)

(Resolutionsförslagen B8-0167/2014 och B8-0175/2014 bortföll.)

Inlägg:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy