Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 23 октомври 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Решения относно някои документи
 4.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Закриване на мемориал в Русия (награда "Сахаров" за 2009 г.)
  6.2.Правата на човека в Узбекистан
  6.3.Изчезване на 43-ма студенти-педагози в Мексико
 7.Време за гласуване
  7.1.Закриване на мемориал в Русия (награда "Сахаров" за 2009 г.) (гласуване)
  7.2.Правата на човека в Узбекистан (гласуване)
  7.3.Изчезване на 43-ма студенти-педагози в Мексико (гласуване)
  7.4.Мита върху стоки с произход от Украйна ***I (гласуване)
  7.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (гласуване)
  7.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (гласуване)
  7.7.Европейско споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт (гласуване)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (182 kb) Присъствен списък (60 kb)    Поименни гласувания (303 kb) 
 
Протокол (149 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от различните гласувания (108 kb) Поименни гласувания (177 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от различните гласувания (440 kb) Поименни гласувания (644 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност