Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 23 oktober 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Besluiten inzake bepaalde documenten
 4.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
6.1.Ontbinding van Memorial (Sacharov-prijs 2009) in Rusland
  
6.2.Mensenrechten in Oezbekistan
  
6.3.Verdwijning van 43 studenten in Mexico
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontbinding van Memorial (Sacharov-prijs 2009) in Rusland (stemming)
  
7.2.Mensenrechten in Oezbekistan (stemming)
  
7.3.Verdwijning van 43 studenten in Mexico (stemming)
  
7.4.Douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne ***I (stemming)
  
7.5.Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (stemming)
  
7.6.Kwijting 2012: Europese Raad en Raad (stemming)
  
7.7.Arbeidstijd in de binnenvaart (stemming)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (165 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (303 kb) 
 
Notulen (130 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (117 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (153 kb) 
 
Notulen (206 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (224 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (487 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid