Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 23 października 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 4.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Likwidacja organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.)
  
6.2.Prawa człowieka w Uzbekistanie
  
6.3.Zniknięcie 43 studentów szkoły pedagogicznej w Meksyku
 7.Głosowanie
  
7.1.Likwidacja organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.) (głosowanie)
  
7.2.Prawa człowieka w Uzbekistanie (głosowanie)
  
7.3.Zniknięcie 43 studentów szkoły pedagogicznej w Meksyku (głosowanie)
  
7.4.Cła na towary pochodzące z Ukrainy ***I (głosowanie)
  
7.5.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (głosowanie)
  
7.6.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
7.7.Umowa europejska zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (głosowanie)
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (303 kb) 
 
Protokół (146 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (106 kb) Wyniki głosowań imiennych (169 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (411 kb) Wyniki głosowań imiennych (565 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności