Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. listopadu 2014 - Brusel

16. Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil António Marinho e Pinto, Bernd Lucke za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Mario Borghezio nezařazený, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Pablo Iglesias, aby položil otázku týkající se pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající připomněla platný postup), Pervenche Berès ke stejnému tématu a Rina Ronja Kari.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, a Georgios Kyrtsos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor a Bill Etheridge.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí