Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 ноември 2014 г. - Брюксел

17. Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. (разискване)
CRE

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (председател на Сметната палата) направи представянето.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, и Harald Vilimsky, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici и Wim van de Camp, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Geier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo и Franz Obermayr.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност