Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. november 2014 - Bruxelles

17. Fremlæggelse af Revisionsrettens årsberetning – 2013 (forhandling)
CRE

Fremlæggelse af Revisionsrettens årsberetning – 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (formand for Revisionsretten) foretog forelæggelsen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, og Harald Vilimsky, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici og Wim van de Camp, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo og Franz Obermayr.

Talere: Kristalina Georgieva og Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik