Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. studenog 2014. - Bruxelles

17. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda - 2013. (rasprava)
CRE

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda - 2013. (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Harald Vilimsky, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Wim van de Camp, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jens Geier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo i Franz Obermayr.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti