Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 12 d. - Briuselis

17. 2013 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
CRE

2013 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: PPE frakcijos vardu Ingeborg Gräßle, S&D frakcijos vardu Inés Ayala Sender, ECR frakcijos vardu Ryszard Czarnecki, ALDE frakcijos vardu Nedzhmi Ali, Verts/ALE frakcijos vardu Bart Staes, EFDD frakcijos vardu Marco Valli ir nepriklausomas Parlamento narys Harald Vilimsky.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ir Wim van de Camp (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika