Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 november 2014 - Brussel

17. Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (debat)
CRE

Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (president van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, en Harald Vilimsky, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici en Wim van de Camp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Geier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid