Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 listopada 2014 r. - Bruksela

17. Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2013 (debata)
CRE

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (prezes Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD i Harald Vilimsky niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jensa Geiera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności