Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 noiembrie 2014 - Bruxelles

17. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2013 (dezbatere)
CRE

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, și Harald Vilimsky, neafiliat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici și Wim van de Camp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jens Geier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo și Franz Obermayr.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate