Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. novembra 2014 - Brusel

17. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 (rozprava)
CRE

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD a Harald Vilimsky – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici a Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo a Franz Obermayr.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia