Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 november 2014 - Bryssel

17. Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2013 (debatt)
CRE

Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (ordförande för revisionsrätten) redogjorde för betänkandet.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, och Harald Vilimsky, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici och Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo och Franz Obermayr.

Talare: Kristalina Georgieva och Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy