Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2906(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0218/2014

Внесени текстове :

B8-0218/2014

Разисквания :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0051

Протокол
Сряда, 12 ноември 2014 г. - Брюксел

18. Мирният процес в Северна Ирландия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Мирният процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Claude Moraes, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, и Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok, Diane Dodds, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge и Ivan Jakovčić.

Изказа се Corina Crețu.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Seán Kelly, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Marian Harkin и Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, относно мирния процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 13.11.2014.

Правна информация - Политика за поверителност