Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2906(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0218/2014

Ingivna texter :

B8-0218/2014

Debatter :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Omröstningar :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0051

Protokoll
Onsdagen den 12 november 2014 - Bryssel

18. Fredsprocessen i Nordirland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Fredsprocessen i Nordirland (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Claude Moraes för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, och Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge och Ivan Jakovčić.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Seán Kelly för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Marian Harkin och Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, om fredsprocessen i Nordirland (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 13.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy