Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. studenog 2014. - Bruxelles

19. Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boștinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Eleni Theocharous i Richard Howitt.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Geoffrey Van Orden, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Takis Hadjigeorgiou i Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William Dartmouth (grof), Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eva Kaili, iVincent Peillon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas i Emmanouil Glezos.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen i Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o aktivnostima Republike Turske koje stvaraju napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o aktivnostima Republike Turske koje stvaraju napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok i Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos i Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o aktivnostima Republike Turske kojima se stvara napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 13.11.2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti