Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. studenog 2014. - Bruxelles

21. Izmjena Sporazuma sa zemljama EGP-a i Švicarskom (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Izmjena Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (COM(2014)0197), u vezi s Programom Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i Europskim mikrofinancijskim instrumentom Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost (2014/2885(RSP))

Izjava Komisije: Izmjena Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (COM(2014)0262), u vezi sa suradnjom u područjima slobodnog kretanja radnika, koordinacije sustava socijalne sigurnosti i mjera za migrante, uključujući migrante iz trećih zemalja (2014/2924(RSP))

Izjava Komisije: Stajalište koje Europska unija treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica i Švicarske Konfederacije o slobodnom kretanju osoba o izmjeni Priloga II. tom Sporazumu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Thomas Mann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jutta Steinruck, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, nezavisni zastupnik, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, koji je zatražio da govor Marcela de Graaffa preispita Predsjednik i koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Miguel Viegas.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti