Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 12. november 2014 - Bruselj

21. Spremembe Sporazumov z državami EGP in Švico (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Sprememba Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (COM(2014)0197), v zvezi s Programom Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in Evropskim mikrofinančnim instrumentom Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (2014/2885(RSP))

Izjava Komisije: Sprememba Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (COM(2014)0262), v zvezi s sodelovanjem na področju prostega pretoka delovne sile, uskladitvijo sistemov socialne varnosti in ukrepi, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav (2014/2924(RSP))

Izjava Komisije: Stališče Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb, v zvezi s spremembo Priloge II k sporazumu glede koordinacije sistemov socialne varnosti (COM (2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Thomas Mann v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff samostojni poslanec, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, ki je zahteval, da govor Marcela de Graaffa obravnava predsednik, in ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton.

Po postopku "catch the eye" je govoril Miguel Viegas.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov