Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 12. november 2014 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Berliini müüri langemise 25. aastapäev (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Esitatud dokumendid
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 105)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Tervitus
 13.Tööplaan
 14.Komisjoni presidendi avaldus
 15.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
 16.Võitlus maksustamise vältimise vastu (arutelu)
 17.Kontrollikoja 2013. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 18.Põhja-Iiri rahuprotsess (arutelu)
 19.Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (arutelu)
 20.Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 21.EMP riikide ja Šveitsiga sõlmitud lepingute muutmine (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine
Protokoll (151 kb)  Kohalolijate nimekiri (53 kb)
 
Protokoll (130 kb)  Kohalolijate nimekiri (22 kb)
 
Protokoll (219 kb)  Kohalolijate nimekiri (61 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika