Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 12 november 2014 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Herdenking van de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Ingekomen stukken
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105 van het Reglement)
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Welkomstwoord
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Verklaring van de voorzitter van de Commissie
 15.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
 16.Bestrijding van belastingontwijking (debat)
 17.Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (debat)
 18.Vredesproces in Noord-Ierland (debat)
 19.Turkse tot spanningen leidende acties in de exclusieve economische zone van Cyprus (debat)
 20.Humanitaire situatie in Zuid-Sudan (debat)
 21.Wijziging van overeenkomsten met de EER-landen en Zwitserland (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement
Notulen (154 kb) Presentielijst (53 kb) Bijlage 1 (5 kb) 
 
Notulen (133 kb) Presentielijst (22 kb)    
 
Notulen (225 kb) Presentielijst (60 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid