Indeks 
Zapisnik
PDF 222kWORD 156k
Srijeda, 12. studenog 2014. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.25. obljetnica pada Berlinskog zida (rasprava)
 4.Sastav Parlamenta
 5.Zahtjevi za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Delegirani akti (članak 105. Poslovnika)
 11.Odluke o određenim dokumentima
 12.Dobrodošlica
 13.Plan rada
 14.Izjava predsjednika Komisije
 15.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)
 16.Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza (rasprava)
 17.Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda - 2013. (rasprava)
 18.Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj (rasprava)
 19.Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (rasprava)
 20.Humanitarna situacija u Južnom Sudanu (rasprava)
 21.Izmjena Sporazuma sa zemljama EGP-a i Švicarskom (rasprava)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:05.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Marielle de Sarnez bila je nazočna 23. listopada 2014., ali njezino ime nije na popisu nazočnih.

Daniel Buda izjavio je da je htio glasovati protiv amandmana 11. na prijedlog zajedničke rezolucije RC-B8-0027/2014 o zapošljavanju mladih te da bi se izjasnio uzdržanim u vezi s amandmanom 5. na taj isti prijedlog zajedničke rezolucije (točka 10.6 zapisnika od 17.7.2014.). Htio je glasovati protiv amandmana 3. na prijedlog zajedničke rezolucije RC-B8-0071/2014 o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (točka 10.8 zapisnika od 17.7.2014.).


3. 25. obljetnica pada Berlinskog zida (rasprava)

Izjava predsjednika Europskog parlamenta: 25. obljetnica pada Berlinskog zida (2014/2920(RSP))

Predsjednik je dao izjavu.

Govorili su: Herbert Reul u ime kluba PPE, Gianni Pittella u ime kluba S&D, Hans-Olaf Henkel u ime kluba ECR, Alexander Graf Lambsdorff u ime kluba ALDE, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Valentinas Mazuronis u ime kluba EFDD i Mara Bizzotto nezavisna zastupnica.

Rasprava je zaključena.


4. Sastav Parlamenta

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis i Christos Stylianides, kao i Marianne Thyssen i Corina Crețu imenovani su europskim povjerenicima s učinkom od 1. studenog 2014.

Sukladno s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament od navedenog datuma utvrđuje slobodna zastupnička mjesta te o tome obavještava odgovarajuća nacionalna tijela.

°
° ° °

Tomislav Donchev imenovan je zamjenikom predsjednika vlade Bugarske od 7. studenog 2014.

Sukladno s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament od navedenog datuma utvrđuje slobodno zastupničko mjesto te o tome obavještava odgovarajuće nacionalno tijelo.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 20. listopada 2014.

Sukladno s člankom 4. stavku 3. Poslovnika, Parlament od navedenog datuma utvrđuje slobodno zastupničko mjesto te o tome obavještava odgovarajuće nacionalno tijelo.

°
° ° °

Nadležna estonska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Urmasa Paeta umjesto Andrusa Ansipa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 3. studenog 2014.

Nadležna ciparska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Lefterisa Christoforoua umjesto Christosa Stylianidesa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 3. studenog 2014.

Nadležna latvijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Inese Vaidere umjesto Valdisa Dombrovskisa na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 1. studenog 2014.

Nadležna španjolska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Carlosa Iturgaiza umjesto Miguela Ariasa Cañetea na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 6. studenog 2014.

Nadležna belgijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Toma Vandenkendelaerea umjesto Marianne Thyssen na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 6. studenog 2014.

Sukladno s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima i s člankom 4. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Urmasa Paeta i Lefterisa Christoforoua s učinkom od 3. studenog 2014., Inese Vaidere s učinkom od 1. studenog 2014. te Carlosa Iturgaiza i Toma Vandenkendelaerea s učinkom od 6. studenog 2014.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere i Inese Vaidere sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Zahtjevi za ukidanje zastupničkog imuniteta

Litavska nadležna tijela predsjedniku su uputila zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Viktoru Uspaskichu u okviru preliminarne istrage kaznenog djela.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.

°
° ° °

Portugalska nadležna tijela predsjedniku su uputila zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Antóniu Marinhu e Pintu u okviru kaznenog postupka pred općinskim sudom u Coimbri.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova ALDE, EPP i ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons više nije član.

Odbor DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

Odbor EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea više nije članica.

Odbor ECON: Tom Vandenkendelaere.

Odbor PECH: Carlos Iturgaiz.

Odbor CONT: Verónica Lope Fontagné.

Odbor AFCO: Esteban González Pons.

Odbor ENVI: Marcus Pretzell umjesto Ashleya Foxa.

Odbor PETI: Svetoslav Hristov Malinov umjesto Renate Weber.

pododbor za ljudska prava: Beatriz Becerra Basterrechea.

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom: Urmas Paet.

Izaslanstvo u zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea: Tom Vandenkendelaere.

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Tom Vandenkendelaere.

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Lefteris Christoforou.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je 29. listopada 2014. zajedno s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeći akt donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 374/2014 o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja srpanj I., srpanj II. i rujan 2014. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika Predsjednik će u vezi s tim prijedlogom konzultirati Europski gospodarski i socijalni odbor.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD) iz Francuske (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodifikacija) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
U skladu s odredbama članka 304. Ugovora predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o porezu octroi de mer u najudaljenijim francuskim regijama (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

ECON

2) parlamentarnih odbora, izvješća

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Republike Moldove s druge strane (2014/2817(INI)) - AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, iz Grčke) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland koji je podnijela Irska) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Ani Gomes (2014/2045(IMM)) – JURI - izvjestitelj: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) Europskog ombudsmana

Godišnje izvješće Ombudsmana (članak 220. Poslovnika)
odbor PETI
Godišnje izvješće za 2013. - Europski ombudsman (N8-0044/2014)
(mišljenje: CONT).


10. Delegirani akti (članak 105. Poslovnika)

Parlement je zaprimio prigovor Vijeća u pogledu sljedećeg delegiranog akta:

- Delegirana Uredba Komisije o formatu za dostavu podataka o izadcima za istraživanje i razvoj, u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Datum primitka: 7. studenog 2014.

upućeno odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt: ECON.


11. Odluke o određenim dokumentima

Provjera valjanosti mandata (članak 3. stavak 3. Poslovnika)

Odbor JURI

Provjera valjanosti mandata (2014/2165(REG)).


12. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu šestorici visokih dužnosnika brazilskog Nacionalnog kongresa, koji sjede u galeriji.


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice studeni I. 2014. (PE 541.735/OJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Srijeda

Predsjednik je predložio, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, da se na dnevni red doda izjava predsjednika Komisije nakon koje bi slijedio krug govornika iz klubova zastupnika.

Predsjednik je predložio da se na dnevni red doda rasprava o izjavama Vijeća i Komisije ne temu borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Predsjednik je predložio da se na dolje navedeni način izmijeni naziv zajedničke rasprave o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u (točke 18. i 22. konačnog prijedloga dnevnog reda): "Izmjena sporazuma između država članica EGP-a i Švicarske" i da se u raspravu uključi izjava Komisije.

Sjednica je nastavljena do 23:30.

Četvrtak

Predsjednik je predložio da se u vrijeme glasovanja zapiše i Hautalino izvješće o ukidanju zastupničkog imuniteta Ani Gomes (A8-0025/2014).

Parlament je prihvatio prijedloge.

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorila je Krisztina Morvai.


14. Izjava predsjednika Komisije

Izjava predsjednika Komisije (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) fait une déclaration.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jonathan Arnott, koji se obratio u vezi s dnevnim redom, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Beatrix von Storch, koja se obratila u vezi s dnevnim, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik.

Govorio je Jean-Claude Juncker.

Rasprava je zaključena.


15. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)

Predsjednik je izjavio da je zaprimio kandidature Ioana Mircee Paşcua i Fabia Massima Castalda.

Govorio je Fabio Massimo Castaldo kako bi obznanio da povlači svoju kadidaturu.

Predsjednik je odlučio nastaviti sjednicu tajnim glasovanjem, i to elektroničkim.

Govorili su: o načinu glasovanja Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo i Richard Sulík.

Pristupilo se glasovanju.

Elektroničkim je glasovanjem u Parlamentu (glasovao je 461 zastupnik s 284 glasova za i 177 uzdržanih), izabran je Ioan Mircea Paşcu.

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 12.11.2014.).)

Predsjednik je objavio de je zastupnik Ioan Mircea Pașcu izabran za potpredsjednika Europskog parlamenta te mu je čestitao na izboru.

Kao novi tj. osmi potpredsjenik Parlamenta, u skladu s člankom 20. stavkom 1. Poslovnika zauzima mjesto potpredsjenika na odlasku u redu prvenstva.

Govorio je Jonathan Arnott.


16. Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio António Marinho e Pinto, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, nezavisni zastupnik, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Pablo Iglesias, koji je postavio pitanje o postupku podizanja plave kartice (Predsjednica je podsjetila na postupak koji se primjenjuje), Pervenche Berès, koja je govorila na istu temu i Rina Ronja Kari.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: José Manuel Fernandes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, i Georgios Kyrtsos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor i Bill Etheridge.

Govorio je Pierre Moscovici.

Rasprava je zaključena.


17. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda - 2013. (rasprava)

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda - 2013. (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Harald Vilimsky, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Wim van de Camp, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jens Geier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo i Franz Obermayr.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rasprava je zaključena.


18. Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj (rasprava)

Izjava Komisije: Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Elmar Brok, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge i Ivan Jakovčić.

Govorio je Corina Crețu.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin i Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 13.11.2014.


19. Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boștinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Eleni Theocharous i Richard Howitt.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Geoffrey Van Orden, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Takis Hadjigeorgiou i Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William Dartmouth (grof), Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eva Kaili, iVincent Peillon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas i Emmanouil Glezos.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen i Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o aktivnostima Republike Turske koje stvaraju napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o aktivnostima Republike Turske koje stvaraju napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok i Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos i Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o aktivnostima Republike Turske kojima se stvara napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 13.11.2014.


20. Humanitarna situacija u Južnom Sudanu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarna situacija u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock i Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda i Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 13.11.2014.


21. Izmjena Sporazuma sa zemljama EGP-a i Švicarskom (rasprava)

Izjava Komisije: Izmjena Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (COM(2014)0197), u vezi s Programom Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i Europskim mikrofinancijskim instrumentom Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost (2014/2885(RSP))

Izjava Komisije: Izmjena Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (COM(2014)0262), u vezi sa suradnjom u područjima slobodnog kretanja radnika, koordinacije sustava socijalne sigurnosti i mjera za migrante, uključujući migrante iz trećih zemalja (2014/2924(RSP))

Izjava Komisije: Stajalište koje Europska unija treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica i Švicarske Konfederacije o slobodnom kretanju osoba o izmjeni Priloga II. tom Sporazumu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Thomas Mann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jutta Steinruck, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, nezavisni zastupnik, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, koji je zatražio da govor Marcela de Graaffa preispita Predsjednik i koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Miguel Viegas.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill i Anna Záborská.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 541.735/OJJE).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 24:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Ispričani:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożógi László Tőkés obznanili su da su sudjelovali u glasovanju, ali da njihovi uređaji za glasovanje nisu funkcionirali.

Jakob von Weizsäcker i Paul Rübig bili su prisutni na glasovanju, ali njihovi glasovi nisu zabilježeni.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti