Indiċi 
Minuti
PDF 233kWORD 158k
L-Erbgħa, 12 ta' Novembru 2014 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Il-25 anniversarju tal-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Talbiet għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 9.Dokumenti mressqa
 10.Atti delegati (Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Merħba
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni
 15.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
 16.Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa (dibattitu)
 17.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2013 (dibattitu)
 18.Il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)
 19.Azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (dibattitu)
 20.Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)
 21.Emenda tal-ftehimiet mal-pajjiżi taż-ŻEE u l-Isvizzera (dibattitu)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Marielle de Sarnez kienet preżenti nhar il-Ħamis 23 ta' Ottubru 2014 imma isimha ma jidhirx fil-lista ta' attendenza.

Daniel Buda kkomunika li xtaq jivvota kontra l-emenda 11 għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0027/2014 dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ u jastjeni fir-rigward tal-emenda 5 għall-istess mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta (punt 10.6 tal- Minuti ta' 17.7.2014). Huwa xtaq jivvota kontra l-emenda 3 għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0071/2014 dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza bejn l-Iżrael u l-Palestina (punt 10.8 tal- Minuti ta' 17.7.2014).


3. Il-25 anniversarju tal-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew: Il-25 anniversarju tal-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin (2014/2920(RSP))

Il-President għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, u Mara Bizzotto Membru mhux affiljata.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis u Christos Stylianides, kif ukoll Marianne Thyssen u Corina Crețu nħatru bħala Kummissarji Ewropej b'seħħ mill-1 ta' Novembru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-postijiet huma vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati dwar dan.

°
° ° °

Tomislav Donchev inħatar bħala Viċi Prim Ministru tal-Bulgarija b'seħħ mis-7 ta' Novembru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 20 ta' Ottubru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Estonjani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Urmas Paet minflok Andrus Ansip bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 3 ta' Novembru 2014.

L-awtoritajiet kompetenti Ċiprijoti avżaw li Lefteris Christoforou ġie elett għall-Parlament Ewropew minflok Christos Stylianides bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 3 ta' Novembru 2014.

L-awtoritajiet kompetenti Latvjani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Inese Vaidere minflok Valdis Dombrovskis bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 1 ta' Novembru 2014.

L-awtoritajiet kompetenti Spanjoli kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Carlos Iturgaiz minflok Miguel Arias Cañete bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 6 ta' Novembru 2014.

L-awtoritajiet kompetenti Belġjani avżaw li Tom Vandenkendelaere ġie elett għall-Parlament Ewropew minflok Marianne Thyssen bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 6 ta' Novembru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett u mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Urmas Paet u Lefteris Christoforou b'seħħ mit-3 ta' Novembru 2014, ta' Inese Vaidere b'seħħ mill-1 ta' Novembru 2014, u ta' Carlos Iturgaiz u Tom Vandenkendelaere b'seħħ mis-6 ta' Novembru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere u Inese Vaidere jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


5. Talbiet għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Litwani kompetenti għamlu talba lill-President għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Viktor Uspaskich fil-kuntest ta' inkjesta preliminari ta' kawża kriminali.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.

°
° ° °

L-awtoritajiet Portugiżi kompetenti għamlu talba lill-President għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' António Marinho e Pinto fil-kuntest ta' proċedura kriminali quddiem il-Qorti tar-Reġjun ta' Coimbra.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi ALDE, PPE u ECR:

Kumitat BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons m'għadux Membru.

Kumitat DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

Kumitat EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea m'għadhiex Membru.

Kumitat ECON: Tom Vandenkendelaere.

Kumitat PECH: Carlos Iturgaiz.

Kumitat CONT: Verónica Lope Fontagné.

Kumitat AFCO: Esteban González Pons.

Kumitat ENVI: Marcus Pretzell minflok Ashley Fox.

Kumitat PETI: Svetoslav Hristov Malinov minflok Renate Weber.

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Urmas Paet.

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì: Tom Vandenkendelaere.

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Tom Vandenkendelaere.

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Lefteris Christoforou.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


7. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar id-29 ta' Ottubru 2014 huwa ffirma l-att li ġej, adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 374/2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Lulju I, Lulju II u Settembru 2014 huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni ta’ kombustjoni interna għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-Punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2014/005 FR/GAD) minn Franza (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-Punt13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2ta’Diċembru2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-reġim tat-taxxa “octroi de mer” fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

irriferut

responsabbli:

REGI

opinjoni:

ECON

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Rapport i fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (2014/2817(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Talba FEG/2014/009 EL/Sprider Stores, mill-Greċja) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Talba FEG/2014/007 IE/Adersen Ireland, mill-Irlanda) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes (2014/2045(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) mill-Ombudsman

Rapport annwali tal-Ombudsman (Artikolu 220 tar-Regoli ta' Proċedura)
Kumitat PETI
Rapport annwali 2013 - Ombudsman Ewropew (N8-0044/2014)
(opinjoni: CONT).


10. Atti delegati (Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Parlament irċieva l-oġġezzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-att iddelegat li ġej:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-format tat-trażmissjoni għad-dejta tan-nefqa tar-riċerka u l-iżvilupp, kif jissemma fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Data ta' riċeviment: 7 ta' Novembru 2014

riferut lill-kumitat kompetenti għall-att leġiżlattiv ta' bażi: ECON.


11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Verifika ta' kredenzjali (Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

Verifika ta' kredenzjali (2014/2165(REG)).


12. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil sitt uffiċjali għolja tal-Kungress Nazzjonali tal-Brażil, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


13. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduta plenarja ta' Novembru I 2014 (PE 541.735/OJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Il-President ippropona, wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, li jdaħħal fl-aġenda dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni segwita minn rawnd ta' interventi mill-gruppi politiċi.

Il-President ippropona li jdaħħal fl-aġenda dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa.

Il-President ippropona li jbiddel kif ġej it-titolu tad-diskussjoni komuni dwar l-emenda tal-Protokoll 31 tal-Ftehim ŻEE (Punti 18 u 22 tal-Abbozz tal-Aġenda): "Emendi tal-ftehim mal-pajjiżi taż-ŻEE u l-Isvizzera" u li tiżdied dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mad-dibattitu.

Is-seduta ġiet estiża sal-23.30.

Il-Ħamis

Il-President ippropona li jdaħħal fil-Ħin tal-Votazzjoni r-Rapport Hautala dwar it-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Ana Gomes (A8-0025/2014).

Il-Parlament approva l-proposti.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

°
° ° °

Intervent ta': Krisztina Morvai.


14. Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Jonathan Arnott, fuq punt ta' ordni, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Beatrix von Storch, fuq punt ta' ordni, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, u Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Jean-Claude Juncker.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Il-President iddikjara li rċieva l-kandidaturi ta' Ioan Mircea Pașcu u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta' Fabio Massimo Castaldo biex jirtira l-kandidatura tiegħu.

Il-President iddeċieda li jipproċedi għall-votazzjoni elettronika sigrieta.

Interventi ta': Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo u Richard Sulík dwar il-mod kif saret il-votazzjoni.

Huwa pproċeda bil-votazzjoni.

Permezz ta' VE (461 Membri votanti, 284 voti favur, 177 astensjonijiet), il-Parlament eleġġa lil Ioan Mircea Pașcu.

(Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal- Minuti ta' 12.11.2014).)

Il-President iddikjara lil Ioan Mircea Pașcu Viċi President tal-Parlament Ewropew, u feraħlu talli ġie elett.

Bi qbil mal-Artikolu 20(1) tar-Regoli ta' Proċedura għandu jieħu l-post tal-predeċessura tiegħu fl-ordni ta' preċedenza, jiġifieri fit-tmien post.

Intervent ta': Jonathan Arnott.


16. Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' António Marinho e Pinto, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio Membru mhux affiljat, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Pablo Iglesias, biex jagħmel mistoqsija rigward il-proċedura "karta blu" (il-President fakkar fil-proċedura applikabbli), Pervenche Berès, dwar l-istess suġġett, u Rina Ronja Kari.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': José Manuel Fernandes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, u Georgios Kyrtsos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor u Bill Etheridge.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2013 (dibattitu)

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri) għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Nedzhmi Ali f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, u Harald Vilimsky Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici u Wim van de Camp, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jens Geier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo u Franz Obermayr.

Interventi ta': Kristalina Georgieva u Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Fuq (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, u Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elmar Brok, Diane Dodds Membru mhux affiljata, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Corina Crețu.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin u Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, on the Northern Ireland peace process (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 13.11.2014.


19. Azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il- Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Victor Boștinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Eleni Theocharous u Richard Howitt.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou u Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eva Kaili, uVincent Peillon, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bronis Ropė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas u Emmanouil Glezos.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE dwar is-sitwazzjoni fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok u Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, dwar azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos u Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D, dwar azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika esklussiva tar-Repubblika ta' Ċipru (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 13.11.2014.


20. Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il- Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano u Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda u Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 13.11.2014.


21. Emenda tal-ftehimiet mal-pajjiżi taż-ŻEE u l-Isvizzera (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Emenda tal-Protokoll 31 tal-Ftehim ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba' libertajiet (COM(2014)0197), fir-rigward tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (2014/2885(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Emenda għall-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba' libertajiet, fir-rigward tal-kooperazzjoni dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-miżuri għall-migranti, inklużi l-migranti minn pajjiżi terzi (COM(2014)0262) (2014/2924(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu ta' persuni fir-rigward tal-emenda tal-Anness II ta' dak il-Ftehim dwar il-koordinazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff Membru mhux affiljat, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, li talab li l-intervent ta' Marcel de Graaff jiġi eżaminat mill-President u li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miguel Viegas.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill u Anna Záborská.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 541.735/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Anness 1 - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg u László Tőkés għarrfu li kienu ħadu sehem fil-votazzjoni imma li l-apparat tal-votazzjoni tagħhom ma ħadmilhomx.

Jakob von Weizsäcker u Paul Rübig kienu preżenti għall-votazzjoni imma l-voti tagħhom ma ġewx reġistrati.

Avviż legali - Politika tal-privatezza