Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0211/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες

8.7. Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 και B8-0225/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0211/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 και B8-0225/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok και Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Μιλτιάδης Κύρκος, Tonino Picula και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

- Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0052)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0217/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Cristian Dan Preda κατέθεσε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου