Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2921(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0211/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0052

Notulen
Donderdag 13 november 2014 - Brussel

8.7. Turkse tot spanningen leidende acties in de exclusieve economische zone van Cyprus (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 en B8-0225/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0211/2014

(ter vervanging van B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 en B8-0225/2014):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok en Renate Sommer, namens de PPE-Fractie,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula en Vincent Peillon, namens de S&D-Fractie,

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie,

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0052)

(Ontwerpresolutie B8-0217/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, om een mondeling amendement op amendement 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid