Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0211/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0052

Protokół
Czwartek, 13 listopada 2014 r. - Bruksela

8.7. Działania Turcji powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 i B8-0225/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0211/2014

(zastępujący B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 i B8-0225/2014):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok i Renate Sommer w imieniu grupy PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D,

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE,

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf i Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2014)0052)

(Projekt rezolucji B8-0217/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda przedstawił poprawkę ustną do poprawki 3, która to poprawka ustna została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności