Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0211/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0052

Zápisnica
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel

8.7. Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 a B8-0225/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0211/2014

(nahrádzajúci B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 a B8-0225/2014):

podaný týmito poslancami:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok a Renate Sommer v mene skupiny PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula a Vincent Peillon v mene skupiny S&D,

- Charles Tannock v mene skupiny ECR,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE,

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0052)

(Návrh uznesenia B8-0217/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda predniesol ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia