Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000082/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Keskustelut :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 24. marraskuuta 2014 - Strasbourg

17. Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000082/2014) Iskra Mihaylova aluekehitysvaliokunnan puolesta komissiolle: Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Kerstin Westphal S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steeve Briois, Franc Bogovič, Isabelle Thomas, Tomasz Piotr Poręba, Martina Michels, Jan Olbrycht, Victor Boștinaru, Josu Juaristi Abaunz, José Manuel Fernandes, Iliana Iotova, Joachim Zeller ja Mercedes Bresso.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Claudia Schmidt, José Blanco López, Raffaele Fitto, Viorica Dăncilă, Hugues Bayet ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Ruža Tomašić ja Stanislav Polčák.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö