Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000082/2014

Predkladané texty :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Rozpravy :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 24. novembra 2014 - Štrasburg

17. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000082/2014), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru Výbor pre regionálny rozvoj, pre Komisiu: Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 - 2020(2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Kerstin Westphal v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Lewer v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Steeve Briois – nezaradený poslanec, Franc Bogovič, Isabelle Thomas, Tomasz Piotr Poręba, Martina Michels, Jan Olbrycht, Victor Boștinaru, Josu Juaristi Abaunz, José Manuel Fernandes, Iliana Iotova, Joachim Zeller a Mercedes Bresso.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Claudia Schmidt, José Blanco López, Raffaele Fitto, Viorica Dăncilă, Hugues Bayet a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Ruža Tomašić a Stanislav Polčák.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 27.11.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia