Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 24. marraskuuta 2014 - Strasbourg

19. Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (2014/2967(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique Martin, Michał Boni ja Anthea McIntyre.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Cecilia Wikström, Barbara Kappel, Anne Sander, Kaja Kallas, Franc Bogovič, Francesc Gambús, Ivan Štefanec, Eva Paunova ja Jérôme Lavrilleux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja João Ferreira.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö