Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg

3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de Finlanda) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG - Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) de către deputați, propunerea de rezoluție (articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate