Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. november 25., Kedd - Strasbourg

4. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0302/2014).

II.   Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala és Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0307/2014).

III.   Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart és Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0308/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat