Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk

5. Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000076/2014), kterou pokládá Marita Ulvskog za výbor EMPL Radě: Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000077/2014), kterou pokládá Marita Ulvskog za výbor EMPL Komisi: Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog rozvinula otázky.

Sandro Gozi (úřadující předseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Krisztina Morvai nezařazená, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins a Joëlle Mélin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (předsedající oznámila, že v rozpravě nebude možno vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki a Vladimír Maňka.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Sandro Gozi.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marita Ulvskog za výbor EMPL o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 25.11.2014.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:00 před slavnostním zasedáním.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí