Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 25. november 2014 - Strasbourg

5. Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000076/2014), mille esitas(id) Marita Ulvskog EMPL-komisjoni nimel nõukogule: Strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000077/2014), mille esitas(id) Marita Ulvskog EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog esitas küsimused.

Sandro Gozi (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins ja Joëlle Mélin.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (president, kes andis teada, et selle arutelu ajal eelneva registreerimiseta sõnavõtte ei ole), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki ja Vladimír Maňka.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Sandro Gozi.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Marita Ulvskog EMPL-komisjoni nimel strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2014protokoll punkt 7.7.

(Istung katkestati kell 11.00 kuni piduliku istungini.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika