Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Keskustelut :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 25. marraskuuta 2014 - Strasbourg

5. Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000077/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog esitteli kysymykset.

Sandro Gozi (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins ja Joëlle Mélin.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (puhemies ilmoitti, että keskustelussa ei sovelleta "catch the eye" -menettelyä), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki ja Vladimír Maňka.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Sandro Gozi.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 7.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.00 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö