Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2779(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Rasprave :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Utorak, 25. studenog 2014. - Strasbourg

5. Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije EU 2020. (rasprava)
Doslovno izvješće

Pitanje za usmeni odgovor (O-000076/2014) koje je postavila Marita Ulvskog u ime Odbora EMPL Vijeću: Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije Europa 2020. (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000077/2014) koje je postavila Marita Ulvskog u ime Odbora EMPL Komisiji: Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije Europa 2020. (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog obrazložila je pitanja.

Sandro Gozi (predsjedatelj Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: David Casa u ime kluba PPE, Jutta Steinruck u ime kluba S&D, Arne Gericke u ime kluba ECR, Marian Harkin u ime kluba ALDE, Patrick Le Hyaric u ime kluba GUE/NGL, Jean Lambert u ime kluba Verts/ALE, Laura Agea u ime kluba EFDD, Krisztina Morvai nezavisna zastupnica, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins i Joëlle Mélin.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Predsjednica je obavijestila da tijekom te rasprave neće biti postupka spontanog javljanja za riječ), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki i Vladimír Maňka.

Govorili su: Marianne Thyssen i Sandro Gozi.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Marita Ulvskog, u ime Odbora EMPL o zapošljavanju i socijalnim aspektima strategije Europa 2020. (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 25. studenog 2014.

(Sjednica je prekinuta u 11:00 sati dok se čekalo na početak svečane sjednice.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti