Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Debatai :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

5. Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000076/2014), kurį Marita Ulvskog EMPL komiteto vardu pateikė Tarybai: Strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000077/2014), kurį Marita Ulvskog EMPL komiteto vardu pateikė Komisijai: Strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog pristatė klausimus.

Sandro Gozi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins ir Joëlle Mélin.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Pirmininkė pranešė, kad šiose diskusijose nebus procedūros „prašau žodžio“), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki ir Vladimír Maňka.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Sandro Gozi.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Marita Ulvskog EMPL komiteto vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialinių aspektų (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.7 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.00 val. prieš iškilmingą posėdį.)

Teisinė informacija - Privatumo politika