Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2779(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Debates :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - Strasbūra

5. Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000076/2014) un kuru Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā uzdeva Padomei: Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000077/2014) un kuru Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā uzdeva Komisijai: Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumus.

Sandro Gozi (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins un Joëlle Mélin.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (sēdes vadītāja informēja, ka šajās debatēs netiks izmantota brīvā mikrofona procedūra), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki un Vladimír Maňka.

Uzstājās Marianne Thyssen un Sandro Gozi.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā - par stratēģijas „Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītajiem aspektiem (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2014. protokola 7.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.00 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika