Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2779(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Debaty :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - Strasburg

5. Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000076/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Rady: Aspekty związane z zatrudnieniem oraz aspekty społeczne w strategii Europa 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000077/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Komisji: Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog rozwinęła pytania.

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins i Joëlle Mélin.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (przewodnicząca poinformowała, że w trakcie tej debaty nie będzie pytań z sali), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki i Vladimír Maňka.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Sandro Gozi.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marita Ulvskog w imieniu komisja EMPL w sprawie zatrudnienia i społecznych aspektów strategii „Europa 2020” (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.11.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.00 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności