Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2779(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg

5. Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
Stenograma

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000076/2014) adresată de Marita Ulvskog, în numele EMPL, Consiliului: Aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale ale Strategiei Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000077/2014) adresată de Marita Ulvskog, în numele EMPL, Comisiei: Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale din Strategia Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebările.

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins și Joëlle Mélin.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Președinta a anunțat că, în cadrul acestei dezbateri, nu se va desfășura procedura „catch the eye”), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki și Vladimír Maňka.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Sandro Gozi.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Marita Ulvskog, în numele EMPL, referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 25.11.2014.

(Ședința a fost suspendată la 11.00 în așteptarea ședinței solemne.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate