Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg

5. Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000076/2014), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000077/2014), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog rozvinul otázky.

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins a Joëlle Mélin.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (predsedajúca oznámila, že v tejto rozprave nebude postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye)), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki a Vladimír Maňka.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Sandro Gozi.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, o aspektoch zamestnanosti a sociálnych aspektoch stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.11.2014.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia