Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2166(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0044/2014

Predkladané texty :

A8-0044/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0057

Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg

7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0057)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia