Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković și Daniel Hannan

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici și Andrej Plenković.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate