Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου