Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg

14. Bekæmpelse af vold mod kvinder (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000080/2014) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Opfølgning på Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige initiativbetænkning om bekæmpelse af vold mod kvinder (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(begyndelsen af forhandlingen: punkt 12 i protokollen af 25.11.2014)

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra António Marinho e Pinto, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena og Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan og Alessandra Moretti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune og Caterina Chinnici.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik