Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2959(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000085/2014

Ingivna texter :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Debatter :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg

16. Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") i Spanien (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000085/2014) från Birgit Sippel och Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Judith Sargentini och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen ochLaura Ferrara och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, till kommissionen: Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán och Laura Agea utvecklade frågorna.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Teresa Rodriguez-Rubio för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica och Raymond Finch.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy