Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0027/2014

Debatter :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Omröstningar :

PV 26/11/2014 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0061

Protokoll
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg

21. Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * – Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri och Kay Swinburne redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Costas Mavrides för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Michał Marusik, grupplös, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas och Georgios Kyrtsos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold.

Talare: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri och Kay Swinburne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 26.11.2014 och punkt 12.1 i protokollet av den 26.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy